7 Nisan Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun

Dünya Yaşlanma Konseyi 3.Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresi ve EXPO 2018 Başkanı Gerontolog Dr. Kemal AYDIN , Her birey tüm dünyanın neresinde olursa olsun kaliteli sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir dedi…

7 Nisan 11:17

TOURİSM EXCLUSİVE

Bu sebeple Dünya Sağlık Gününü kutluyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan tarihi tüm dünyada sağlık günü olarak anılır. Bu çerçevede insanların sağlıklı yaşamlarına devam etme  konusunda bilinçlendirmek amacı ile etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulanır. Sağlıklı olmayan bireyin kendisine, ailesine, çevresine ve topluma yararlı olması beklenemez. Amaç, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. İnsan sağlığını etkileyen çevre faktörlerinin düzenlenmesi, sağlıklı yaşam hakkının korunması, insan sağlığının önemi hususunda bilincin artırılması çok paydaşlı olarak gerçekleştirilmelidir.

DSÖ bu yıl 'Depresyon' konusunu seçerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur. Bir ülkede hastaların  tedavi edici kurumların başarısının yanı sıra halk sağlığı yada koruyucu sağlık kurumlarının başarısı ve çalışmaları çok önemlidir.

Türkiye’nin sağlık alanındaki başarıları vatandaşlarımız kadar, tüm dünyanın da ilgisini çekmiştir. Bu konuda Türkiye başarıları devam edeceğine ve tüm dünya ile işbirliğinde küresel sağlığa  daha fazla katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyorum. Küresel Sürdürülebilir Kalkınmanın 3. hedefi olan  2030 yılına kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin üçte bir oranına düşürülmesi hedefine ulaşmak için hastalıkların  önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu oldukça önemlidir. Bu konuda toplumda bir çok sektöre; hükümete, üniversitelere, işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, medya ve bireylere görev düşmektedir.

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK) tarafından Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresi ve EXPO 2018 Türkiye’de gerçekleştirilecektir. 2017-2018 Yılının Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma ve Nesiller ve Kıtalararası Dayanışma Yılı olarak  “Daha Sağlıklı Bir Dünya 2030: Herkes İçin Sağlıklı Yaşlanma” teması ve “Çok Paydaşlı Sağlığın Geliştirilmesi ve Toplum Liderlerinin Teşkilatlandırılması Projesi”   başlatılmıştır.Küresel Sağlık Elçileri Programı ile Daha Sağlıklı Bir Dünya 2030 hedefine ulaşmamız için sizleri de Gönüllü Sağlık Elçisi olmaya davet ediyoruz. 

 

Daha Sağlıklı Bir Dünya İçin El Ele…