Bütçe, her şeyden önce, işletmenin yol haritasıdır

10 milyon Doların üzerinde ciro yapan işletmeler, bütçe yaparak finansmanı yönetmelidir

17 Kasım 12:09

TOURİSM EXCLUSİVE

Bütçe, işletmelerin gelecek dönemleri adına, yol gösterici olan eylem planlarıdır. Kurumlar, hedefleri doğrultusunda, bu eylem planını gerçekleştirirler ve finansal sonuçlarına göre aksiyon alırlar. Bütçe, her şeyden önce, işletmenin yol haritasıdır. Yola çıkılmadan önce, karşılaşılabilecek risklerin ön görülmesini sağlar, olabildiğince kontrollü gidilmesine yardımcı olur. 10 milyon Dolar ve üzerinde satış hasılatı yapan tüm firmaların bütçe yapması ve finansmanını yönetmesi gerektiğini anlatan Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri Bütçe Uygulamaları ve Proje Yöneticisi Şaban Şan, büyüme trendine girmiş bu firmaların hızla büyürken, bütçe yapmadıkları taktirde, önlerini göremedikleri için çöküş yaşayabileceğine dikkat çekti.  

‘Öngörü yapmayan şirketler, dön geri yaparlar’ diyerek sözlerine devam eden Şaban San, şunları kaydetti:  “Şirketlerin istikrarlı bir şekilde büyümeleri ve rekabet şansını artırabilmeleri için iyi bir bütçe sistemini kurmaları ve yönetmeleri gerekir. Aksi takdirde, korunabilecekleri halde bazı risklerden kaçınamaz ve geri adım atmak zorunda kalırlar. Sağlıklı hazırlanan bütçelerde, sadece iyi bütçe tekniğinin yeterli olmadığı, aynı zamanda işi gerçekten iyi bilenler tarafından hazırlanması ve bütçeyi etkileyebilecek dış etkenlerin farkında olunması gereklidir. Bütçeler şirketlere, bir planlama rehberlik hizmeti sunarlar. Bütçeleme sayesinde şirketler, karar verirken ve farklılıkları araştırırken, faydalı bilgilere de sahip olmuş olurlar. Bütçeleme, şirkete değişen şartlara bağlı olarak oluşan geri bildirimlere dayanarak, yeniden geleceğini planlama hususunda önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

KOBİ’ler istikrarlı büyürse, ülkenin hedeflerine ulaşması mümkün olur
Ülkenin ve ekonominin büyümesinin, KOBİ’lere bağlı olduğunu ifade eden Şaban Şan, KOBİ’ler ne kadar istikralı büyürse, ülkenin hedeflerine ulaşması da o kadar mümkün olur diye belirtti. Patronların, bütçe ve uzun dönemli plan yapmayı benimsemesinin önemine değinen Şaban San, konuşmasına şöyle devam etti: “Patronlar işletmesini yönetirken, öncelikle iyi bir karlılık oranıyla çalışılmasına, maliyetlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasına, nakit akış durumunun kontrol altına alınmasına dikkat ederek takip etmelidir. Tüm sektörlerde, bütçe yapmak mümkündür. Hizmet üreten firmalarda genelde bütçe yapılmamaktadır. Ağırlıkta imalat yapan ve maliyet kontrolü sağlamak isteyen firmalar, bütçe ve raporlamaya daha çok önem vermektedir. KOBİ’lere tavsiyemiz, iyi bir bütçe yönetimi ile istikrarlı bir büyüme ve yatırım kararlarını alabilirler. Hiçbir KOBİ, bütçe yapmayı bir maliyet olarak görmemelidir ve maliyetinden çok, getirisinin daha fazla olacağına inanmalıdır. Nitekim, büyük ölçekli firmalar ve yabancı ortaklı firmaların, tamamına yakını bütçe yapmaktadır ve bu konuyla ilgili ayrı bir birimleri mevcuttur” diye konuştu.

Uyumsoft webERP Bütçe Yönetimi programının özellikleri nelerdir?
Uyumsoft webERP Bütçe Yönetimi programının, şirket birimlerini ortak hedefte buluşturacak bir alt yapıya sahip olduğunu kaydeden Şaban Şan, şunları açıkladı: “Uyumsoft webERP Bütçe Yönetimi programı, birbirleriyle entegre çalışan bir model olduğu için, birimlerin girmiş olduğu bağımsız bütçe değerlerinin, gün sonunda anlamlı bir sonuç raporuna dönüşmesini sağlar. Bütçe biriminde çalışanlar, yeni bir ürün kodu, gider kalemi ve yeni bir reçete yaratmak için ayrı bir efor sarf etmeyecektir. Bu işlemler, webERP sisteminde yaratıldığı anda, Bütçe Yönetimi programında uygulanmaktadır. Uyumsoft Bütçe Programının canlı kullanımda olan wepERP ile tam entegre şekilde çalışması, ay sonu kapanış raporlarının hızlı bir şekilde elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Nitekim, excellerde dataların birleştirilmesi ve karşılaştırma raporlarındaki zaman kayıpları da; Uyumsoft Bütçe programı ile ortadan kalkmaktadır ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Özetle, Uyumsoft Bütçe Programı; varsayımlar, satış bütçesi, üretim ve satın alma bütçesi, personel bütçesi, maliyet bütçesi, yatırım bütçesi, gider bütçesi, gelir tablosu, nakit akışı, karlılık analizleri /2.faz, faaliyet raporları/2.faz gibi süreçlerin entegre bir şekilde takibine imkan sağlamaktadır” şeklinde konuştu.