Paket tur iadelerine düzenleme

Paket Tur Yönetmeliği'nde Yeni Düzenleme ile İlgili Açıklama

15 Mayıs 14:10

TOURISM EXCLUSIVE

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen 14 gün içerisinde paket tur ücreti müşteriye iade edilecek. COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

TÜRSAB’ın, Covid-19 ile ortaya çıkan gerçekler karşısında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen turizm tüketicileri ile ilgili düzenlemelerde yer alan ve gayrı adil sonuçlar doğuran yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin kısmen de olsa karşılanması memnuniyet vericidir.

Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenleme yerindedir. Böylece Sivil Havacılık mevzuatındaki düzenleme ile uyum sağlanmıştır. Ancak; gerek yapılan değişikliğin tüketici bilgilendirme ve seçimlilik hakkı kullanımını kayıt altına alma yükünü seyahat acentalarına yüklemesi ve bunun operasyonel olarak zorluğu; gerekse uçak bileti kavramı ile charter uçuşlardaki durumun açık olarak düzenlememesi nedeniyle uygulamada yeni karışıklıklara yol açacağı düşünülmektedir. Dileğimiz ve talebimiz; Bakanlığın bu konuda gereken ek düzenlemeyle durumu açıklığa kavuşturmasıdır.

Öte yandan; hava taşımacılığına ilişkin tutarlar dışında kalan ödemelerle ilgili düzenleme mevcut durumu tekrar etmekten ileri gitmemektedir. Bu konudaki sıkıntıların giderilebilmesi ve karışıklığa yer verilmemesi için paket tur bedelinin tamamını içeren tek bir uygulama şeklindeki bir düzenleme yerinde olacaktır.

Ancak; yine de turizmde tüketici haklarının, soyut bir kavram olarak zamanın üründeki rolü nedeniyle diğer sektörleri kapsayan kanundan ayrı, turizm otoritesi olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi konusundaki görüş ve talebimiz sürmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevcut durumu 1983 yılından bu yana değişmemiş “Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik” üzerinde yapacağı değişiklikle bu hususları da bütüncül olarak düzenlemelidir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın seyahat acentalarının maruz kaldığı haksızlığı kısmen de olsa giderecek adımını iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor, konuya olan yaklaşımına ilişkin Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyor, kalıcı çözümler için taleplerimizin değerlendirilmesi hususundaki hassasiyetin devam edeceğine inanıyoruz.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ; 
Birliğimizin 01 Nisan 2020 ve 16 Nisan 2020 tarihlerinde yaptığı başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı’nın Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklemek suretiyle yaptığı değişiklik 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleşmeyen ve/veya tüketici tarafından iptal edilen paket turların bedellerinin iadesi konusunda Yönetmeliğin 16’ncı maddesi yeniden düzenlendi. 

Buna göre, Yönetmeliğin 16’ncı maddesindeki mevcut düzenleme kapsamında; fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılması hususu; 5 Şubat 2020 tarihinden sonraki iptal ve iade taleplerinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 5 Şubat 2020 tarihinden sonra başlayacak ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket turların gerek seyahat acentası gerekse tüketici tarafından iptali halinde seyahat acentası tarafından hava yolu taşımacılığı için ödenen bedeller, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilecektir. 

Katılımcının uçuş bedeli dışında kalan tutarın iadesini istemesi halinde bu bedel; paket tur ve sözleşme ile ilgili ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar kesilmek suretiyle ödenecek; tur katılımcısının hava yolu taşımacılığına ilişkin tutarın dışında kalan kısmı talep etmemesi halinde ise tüm paket tur bedelinin iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde yapılacaktır. 

Katılımcının bilgilendirilerek; hava yolu taşımacılığına ilişkin tutar dışında kalan paket tur bedelini (vergi, harç vb. kesilerek) talep edip etmediğine ilişkin seçimi, seyahat acentası tarafından ispata elverişli bir yöntemle kayıt altına alınacaktır. İlgili düzenlemeye ilişkin Resmi Gazete linki aşağıdadır. 

RESMİ GAZETE YAYINLANAN PAKET TUR YÖNETMELİĞİ