KOBİ’LERE İNGİLİZ MODELİ “E-ÖĞRETİM”

KOBİ’LERE İNGİLİZ MODELİ “E-ÖĞRETİM”

22 Haziran 17:27

Türkiye’deki KOBİ’leri bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla geliştirmek için BİLGE-İŞ (İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İlet…